Tytuł artykułu: Wpływ stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań geotechnicznych

Autorzy: ZAWADZKI, Ł., LECH, M., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: Eurokod 7, badania terenowe, CPTU, grunty nienasycone

Streszczenie: Analiza wyników dotychczasowych badań terenowych pozwala stwierdzić, że stan nasycenia ośrodka gruntowego w podłożu budowli wpływa na wyniki sondowań geotechnicznych, np. wykonywanych sondą CPTU. Sondowania wykonywane są w podłożu gruntowym, w którym można wyróżnić strefę aktywną, tzn. strefę oddziaływania na ośrodek porowaty czynników atmosferycznych, które powodują fluktuację stanu nasycenia ośrodka powyżej zwierciadła wody gruntowej i powodują zmianę wytrzymałości gruntu. W artykule przedstawiono model strefy aktywnej w podłożu gruntowym, który powinien być uwzględniony w interpretacji wyników sondowań geotechnicznych. Ponadto podano analizę wpływu stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań wykorzystując dane z literatury i badania własne.

Cytowanie w stylu APA: Zawadzki, Ł., Lech, M. & Garbulewski, K. (2013). Wpływ stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań geotechnicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 107-116.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zawadzki, Lech & Garbulewski, 2013), następne powołania: (Zawadzki i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Zawadzki, Łukasz, Mariusz Lech, Kazimierz Garbulewski. "Wpływ stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań geotechnicznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 107-116.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zawadzki, Lech, & Garbulewski 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Zawadzki_Lech_Garbulewski_2013_PNIKS, author={Zawadzki, Łukasz and Lech, Mariusz and Garbulewski, Kazimierz}, title={Wpływ stanu nasycenia podłoża gruntowego wodą na wyniki sondowań geotechnicznych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A1/art1.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={107-116}}

Pełny tekst PDF


Go Back